www.kayakdmar.com

RUTES | LINKS | ESQUIMOTATGE | SEGURETAT | VIDEOS | NATURA | MATERIAL | CLUBS KAYAK | BIBLIOGRAFIA | KAYAKS |METEO

Mira les millors fotos de kayak al blog MAR DE FOTOS

Observació de la natura des d'un Kayak de Mar

 

 

 

 

Navegar en kayak en permet gaudir de l’entorn de moltes formes : observant el paisatge, fent una activitat física, sentint els elements meteorològics al nostre voltant, relacionant-nos amb companys, coneixent nous llocs...etc. Però també podem aprendre i gaudir de l’observació d’altres formes de vida que ens envolten : la fauna marina des del Kayak.

Amb el kayak de mar ens movem per diversos hàbitats de la franja costanera més o menys rics en especies animals :

LA PLATJA

  A

 

   

EL MAR OBERT

  B

 

   

LITORAL ROCÓS

  C
     

EL FONS MARÍ

  D
     

 

 

 

 

 

 

LA PLATJA

La platja és quasi sempre el punt de sortida i final del nostre trajecte. En platges aïllades de les aglomeracions de gent i amb poca pressió urbanística podem trobar certa fauna que viu o s’alimenta en la estreta franja de sorra litoral :

Fredeluga · Avefría

(Vanellus vanellus)

En platjes properes a zones d’aiguamolls. Hivern

 

Corriol camanegre · Chorlitejo Patinegro

(Charadrius alexandrinus)

En platjes properes a zones d’aiguamolls

 

Corriol gros · Chorlitejo Grande

(Charadrius hiaticula)

En platjes properes a zones d’aiguamolls

Corriol petit · Chorlitejo Chico

(Charadrius dubius)

En platjes properes a zones d’aiguamolls

 

Gavina comú (o Riellera) · Gaviota Común o Reidora

(Larus ridibundus)

Identificable pel cap negre o taca rera l’orella

exemplar jove inmadur

 

Gavià Argentat · Gaviota Argéntea

(Larus cachinans)

La més comuna de les gavines a Catalunya.

De tamany major que la Gavina Riellera.

Present al mar, platges, roques i zones interiors.

L'excés d'individus requereix control de la població.

 

 

 Inici

EL MAR OBERT

És el medi principal per on ens movem. Però també és l’hàbitat de moltes espècies d’ocells marins. La tranquilitat de la navegació en el kayak permet apropar-nos molt a certes aus, fins i tot invaïr el seu territori de cria (cosa que sabrem en quant sentim els ensordidors crits de les gavines al nostre pas). En general és habitual observar :

 

Gavina Comú (o Riellera) · Gaviota Común o Reidora

(Larus ridibundus)

Identificable pel cap negre o taca rera l’orella,

de menor tamany que el Gavià Argentat.

 

Gavià Argentat · Gaviota Argéntea

 (Larus cachinans)

En gairebé tots els penyasegats i roques de la costa

Corb Marí  · Cormorán

(Phalacrocorax carbo)

Sobre roques i cabussant-se sota l’aigua 

Oreneta vulgar · Golondrina

(Oriundo rustica)

Anuncien tempesta o pluja aviat

Mascarell · Alcatraz

(Sula Bassana)

És difícil de veure, principalment prop de penyasegats

Gavot · Alca Común

(Alca torda)

Allunyat de la costa i dies de mala mar

Calabria

(Gavia arctica)

Allunyat de la costa unes 2 milles

 

 

Xatrac comú · Charrán Común

(Sterna Hirundo)

Pescant prop de la costa

 

Cabussó emplomallat · Somormujo Lavanco

(Podiceps cristatus)

Anàtida que podem veure prop de la costa

 

 Inici

EL LITORAL ROCÓS

Gran part de l’atractiu del kayak de mar és navegar prop de formacions rocoses i penyasegats inaccesibles des de terra. El punt de vista que tenim del litora rocós és únic i ens permet visitar coves, i passar sota parets de més de 100 metres d’alçada. També podem observar ocells en aquest ambient :

Oreneta vulgar · Golondrina Común

(Oriundo rustica)

Anuncien tempesta o pluja aviat

Colom roquer · Paloma Bravía

(Columba livia)

En coves litorals

 

 

Blauet · Martín Pescador

(Alcedo Athis)

En roques i parets de penyasegats (difícil i rar ja que no és el seu hàbitat natural)

 

        Inici

EL FONS MARÍ

 

Quan navegem prop de la costa en ambients rocosos de poca fondaria (0,2 a 2 metres) i resseguim les roques, esquerdes i coves litorals, podem baixar la mirada per observar un munt d’éssers vius al nostre voltant : sota l’aigua, a la seva superfície o adherits a les roques on trenquen les onades. En aquesta zona l’aigua és més transparent, més oxigenada i més calenta que les de les capes inferiors.

 

 

 

 

Tomaquet de mar (Actinia equina) Cnidarios

En zones de marea, adherit a roques i esquerdes

i llocs a la ombra.

 

 

Bellota de mar (Balanus perforatus) Crustaci

Sempre adherit a roques a molt poca profunditat

 

 

 

Cranc de roca · Cangrejo de roca

(Portunus holsatus) Crustaci

 

 

Medusa Cnidari

Estrella de mar (Marthasterias glacialis) Equinoderms

Ofioderma (Ophioderma longicauda) Equinoderms 

Cogombre de mar (Holothuria sp.) Equinoderms

 

Esponga de mar (Euspongia officinalis) Porífers

Eriçó de mar (Paracentrotus lividus)

Anemone de mar (Anemonia sulcata)

 

© Dibuixos realitzats per Francesc Jutglar

Inici Kayak & Natura

Ruben Adalia Masats © maig 2006, kayak de mar
www.kayakdmar.com